جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
   کلمات کلیدی: آیین نامه، بهداشت، حمل، بار
   هدف از تدوین این آیین نامه مراقبت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشگیری و کاهش آسیب های شغلی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاه هایی می باشد که حمل دستی بار و فرآیندهای مرتبط با آن انجام می گیرد.
   فایل ضمیمه
مجموع بازدیدها : 848,965
تعداد بازدید امروز : 232
آخرین به روزرسانی : 19:37  1398/03/28