جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • معاونت توسعه و مدیریت منابع

   معاونت توسعه و مدیریت منابع

   سرپرست معاون توسعه و مدیریت منابع: غلامرضا حیدری

   شماره تماس: 33282080-087

   آدرس: خیابان آبیدر، بالاتر از خیابان معراج، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طبقه دوم

    

   شرح وظایف


   اداره منابع انسانی و پشتیبانی:

   - پیش‌بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیازبر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
    
   - اجرای قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام، طبقه‌بندی مشاغل و سایر وظائف تفویض شده
    
   - همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و واحدهای اجرائی استان جهت پیشبرد برنامه‌های استانی
    
   - صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
    
   - بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
    
   - پیش‌بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسائل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
    
   - انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، تاسیسات، مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین
    
   - حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی 
    
   - ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده 
    
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
    

    
   اداره امور مالی:
    
   - نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده
    
   - تامین اعتبارات برای پرداختها و اعتبارات عمرانی سازمان 
    
   - ثبت و نگهداری حسابهای سازمان اعم از اعتبارات جاری و عمرانی 
    
   - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل‌های داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود
    
   - تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به سازمان
    
   - انجام امور مربوط به دریافتها براساس قوانین و مقررات 
    
   - رسیدگی به اسناد هزینه ها ازنظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط
    
   - ثبت و نگهداری حساب‌های مربوط به سازمان و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم در این زمینه
    
   - ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی
    
   - انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده
    
   - تهیه و تنظیم گزارشهای مالی لازم و ارائه به مسئولین ذیربط
    
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
    
    
    
    
مجموع بازدیدها : 817,344
تعداد بازدید امروز : 798
آخرین به روزرسانی : 09:49  1398/02/05