جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • اطلاعات تماس واحدها (نشانی / تلفن / ایمیل)

   اطلاعات تماس واحدها (نشانی / تلفن / ایمیل)

   نشانی سازمان:

   ساختمان شماره 1: استان کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، بالاتر از خیابان معراج، سازمان صنعت، معدن و تجارت (واحد نظارت و بازرسی و امور اداری)

   ساختمان شماره 2: استان کردستان، سنندج، میدان مادر، سازمان صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن، معاونت امور صنایع، معاونت بازرگانی و توسعه تجارت)


   تلفن های سازمان:

                   ساختمان شماره 1: 3- 33286181             ساختمان شماره 2: 3-08733286191


   آدرس دورنگار:

               ساختمان شماره 1:     08733233118            ساختمان شماره 2:     08733224359


   شماره تماس واحدهای سازمان:

   دفتر ریاست: 08733285330                        

   معاونت امور معادن: 33234575

   معاونت امور صنایع: 33238065

   معاونت بازرگانی و توسعه تجارت: 33247861

   معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی: 33282080

   اداره نظارت و بازرسی: 33282278

   اداره طرح ها و برنامه ریزی:

   اداره آموزش، پژوهش و فناوری: 33287916

   گروه نوسازی و تحول اداری:


مجموع بازدیدها : 817,347
تعداد بازدید امروز : 801
آخرین به روزرسانی : 09:49  1398/02/05