جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان(آزمایشی)

city
   
 
  • اداره طرح ها و برنامه ریزی

   اداره طرح ها و برنامه ریزی

   رییس اداره طرح ها و برنامه ریزی: 

   شماره تماس: 33285395-087

   آدرس: چهارراه مادر، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طبقه سوم

    

   شرح وظایف


   - تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه 
    
   - برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
    
   - صدور جواز تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
    
   - نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی 
    
   - انجام بررسی های فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان 
    
   - تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
    
   - انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان 
    
   - ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی
    
   - تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان و تهیه و ارائه گزارش های لازم
    
   - پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان
    
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
    
    
   - فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان
    
   - بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان
    
   - برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی
    
   - انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه
    
   - حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان بر حسب مورد و ارائه دیدگاه ها و مقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاه ها در توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی
    
   - همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید
    
   - تهیه سیاست های اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها
    
   - نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید
    
   - کمک در راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری استان برای تامین منابع مالی جدید در راستای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان
    
   - ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.
    
   - بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع
    
   - همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان
    
   - تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان
    
   - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
    
   - همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها
    
   - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها
    
   - تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها
    
   - معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری
    
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
    

    

مجموع بازدیدها : 663,741
تعداد بازدید امروز : 216
آخرین به روزرسانی : 10:00  1397/04/31
Page created in 2.0527122020721 seconds.
memoryUsage : 43676Kb