جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کردستان

city
   
 
  • شرح اهداف و وظایف سازمان

   چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404

   • دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه
   • دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی
   • رقابت پذیر و منطبق با استانداردهای بین المللی
   • توسعه یافته براساس فن آوری های پیشرفته
   • متنوع در تولیدات صادراتی
   • دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات

   شرح وظایف سازمان:

   شرح وظایف روابط عمومی :
   - برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
   - گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتها و عملکرد مدیران و کارکنان ‌سازمان‌ و تهیه و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
   - ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
   - برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ با‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
   - تدوین‌ برنامه‌ های مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
   - مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
   - انجام اقدامات لازم بر اساس تقویم تهیه شده در خصوص برگزاری مراسم گرامیداشت ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
   - تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌
   - گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
   - تهیه و تدوین‌ خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
   - تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ رییس سازمان
   - سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   شرح وظایف ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :
   - همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد
   - اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .
   - احصای فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به کارگروه توسعه مدیریت .
   - همکاری و هماهنگی با کارگروه توسعه مدیریت به منظور تعیین و تایید امتیازات.
   - پیگیری نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد
   - بررسی در خصوص برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم .
   - تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از کلیه واحدها برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
   - بازرسی از عملکرد کلیه کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع.
   - تهیه گزارشهای لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدها در فواصل زمانی مختلف و ارائه به مسئولین ذیربط .
   - تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه واحدها براساس بازرسی های انجام شده
   - کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم
   - دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان
   - بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم شکایات واصله وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی.
   - جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   شرح وظایف امور حقوقی :
   - پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری له علیه سازمان و ادارات تابعه در مراجع قضایی ذیربط
   - اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق سازمان را تضییع نموده اند.
   - برنامه ریزی به منظور وصول مطالبات سازمان .
   - برنامه ریزی به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان در چارچوب مقررات ذیربط
   - انجام اقدامات لازم در جهت اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان
   - پاسخگویی به کلیه استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان .
   - ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه سازمان.
   - ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم نهایی پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی
   - رسیدگی‌ به اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها.
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   شرح وظایف بودجه:
   - بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و انجام عملیات تلفیق
   - پیش بینی در آمد وبرآورد هزینه فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها
   - اظهار نظر در مورد پیشنهاد واصله از سوی واحدها که دارای بار مالی می باشد به منظور اطمینان از پادار بودن اعتبار لازم
   - پیشنهاد احکام و تبصره های پیشنهادی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان
   - شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور بررسی و دفاع از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
   - تکمیل فرم های تنظیم بودجه طرح های عمرانی و اعتبارات هزینه ایی و پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب از معاونت برنامه ریزی استانداری استان
   - تنظیم موافقتنامه های هزینه ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به منظور مبادله با معاون برنامه ریزی استان
   - نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به واحد امور مالی جهت اجرا
   - تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت بودجه ای و اعتباری سازمان و ارائه گزارش توزیع بودجه سالانه
   - اخذ تاییدیه وصول درآمدها از خزانه و ارائه آن به دفتر امور مجامع و بودجه وزارتخانه
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   اداره محیط زیست ، بهداشت ، ایمنی و انرژی :
   - تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان
   - تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت
   - مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش
   - بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش
   - سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت
   - ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه
   - ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله
   - شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود
   - جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات
   - فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و مصوب وزارتخانه
   - سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا
   - شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها
   - بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی
   - اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری
   - نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط
   - نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب
   - زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی
   - سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش
   - بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش
   - جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی
   - هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش
   - ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه
   - ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب
   - شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش
   - نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی
   - ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو
   - نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش
   - حمایت از نوآوری¬ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست
   - انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری
   - تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها
   - شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط
   - ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی
   - هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری
   - انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری
   - گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری
   - مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   اداره آموزش ، پژوهش و فناوری :
   - نظارت بر عملکرد آموزشی مراکز علمی - کاربردی تحت پوشش وزارتخانه در استان
   - گردآوری و اعلام نیازهای آموزشی بخش به صورت سالیانه
   - برگزاری دوره های آموزشی اولویت دار در استان برای واحدهای تولیدی و تجاری
   - همکاری در اجرای طرحهای آموزشی نظیر کارآموزی ،‌کارورزی و...
   - بررسی و پیشنهاد راهکارهای لازم جهت ارتقاء ‌بهره وری عوامل تولید در بنگاههای تولیدی استان
   - حمایت از حقوق مالکیت صنعتی واحدهای صنعتی و تجاری استان
   - حمایت از حقوق مالکین فکری و صنعتی کشفیات علمی و فناوری های صنعتی، اختراعات طرحهای صنعتی نو و برندهای تجاری در سطح استان
   - بررسی، مطالعه و استعداد یابی تولیدات صنعتی، معدنی، سنتی، خدماتی و غذایی جهت هماهنگی ثبت ملی و جهانی
   - اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به واحد های صنعتی و تجاری در مورد حقوق مالکیت صنعتی و مزیتهای برند سازی
   - مستندسازی و تنظیم اظهار نامه های ثبت نشان جغرافیایی کالا ها و محصولات استان
   - حمایت از تجاری سازی اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت شده ملی و جهانی استان
   - پیشنهاد دوره های آموزشی خاص به منظور ارتقاء ‌بهره وری بنگاههای اقتصادی مستقر در استان
   - برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه بخش بهره وری و کنترل کیفی در بنگاههای اقتصادی استان
   - مشارکت در خصوص استقرار سیستم های نوین مدیریتی به منظور بهبود بهره وری در بنگاههای اقتصادی استان
   - صدور جواز تاسیس و پروانه فنی – مهندسی جهت واحدهای فنی – مهندسی استان
   - بازدید از واحدهای فنی – مهندسی جهت صدور مجوز و ارائه گزارش
   - ایجاد هماهنگی و ارتباط میان واحد های فنی – مهندسی و تشکلهای مربوطه با بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به زمینه ها و رشته های تخصصی
   - اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در ارتباط با انتخاب واحدهای فنی – مهندسی نمونه استان
   - نظارت بر عملکرد واحدهای فنی – مهندسی استان
   - ارائه پیشنهاد جهت تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به گسترش صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات در استان
   -تعامل با تشکلهای مردم نهاد در زمینه توسعه صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات
   - انجام حمایتهای لازم آموزشی و پژوهشی در زمینه تولید نرم افزار بومی
   - صدور مجوز جهت تاسیس پروانه برای واحدهای پ‍ژوهشی صنعتی و معدنی در سطح استان
   - صدور گواهی و پروانه‌تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی استان
   - فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان تشکل های ذی ربط (اتحادیه ها ، مجامع ) و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   اداره نظارت و بازرسی :
   - برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات در سطح استان در چارچوب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط
   - نظارت بر حسن اجرای ضوابط، معیارها و دستورالعمل های صادره در خصوص بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
   - انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط
   - تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی
   - تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی‌های انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
   - بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون تعزیرات حکومتی
   - جمع‌آوری اطلاعات و آمار از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها
   - فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور شناخت و تشخیص اطلاعات لازم پیرامون تخلفات صورت گرفته در مناطق مورد نظر با بهره گیری از فناوری های نوین
   - ایجاد رویه های یکسان و کار آمد جهت بر قراری ارتباط بین تماس گیرندگان با ستاد خبری و مراجع ذیربط دراستان از طریق ایجاد بانک اطلاعات
   - برقراری تمهیدات لازم جهت آموزش ناظران بمنظور آشنایی با قانون نظام صنفی و چگونگی تکمیل گزارشهای مربوطه در صورت مشاهده تخلف
   - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   گروه نوسازی و تحول اداری:
   - بررسی و مطالعه مستمر ساختارسازمانی مصوب وارایه پیشنهادهای لازم به وزارتخانه در زمینه تغییر و یا اصلاح آن
   - تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
   - تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعات نیروی انسانی
   - تهیه و تدوین برنامه سالیانه اصلاحات اداری سازمان
   - اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
   - تهیه و تدوین برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت اداری وصیانت ازحقوق شهروندی
   - انجام امور دبیرخانه ایی کارگروه راهبری توسعه مدیریت استانی
   - نیاز سنجی ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (حوزه ستادی و شهرستانها)
   - تشکیل و بروز رسانی شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان
   - مستندسازی و بهبود روش ها و فرایندهای سازمانی
   - استقرارسیستم محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات
   - برنامه ریزی،سیاستگذاری،راهبری،پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل و منابع سازمان
   - اجرای برنامه های دولت الکترونیکی سازمان با همکاری واحدهای تخصصی
   - توسعه زیرساختهای امنیتی درحوزه شبکه وسیستم های کاربردی وبانکهای اطلاعاتی
   - پشتیبانی وتعمیرونگهداری تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری ودرگاه الکترونیکی سازمان
   - نظارت فنی برخرید تجهیزات و اجرای قراردادهاوطرح های مصوب فناوری اطلاعات سازمان
   - مدیریت ونگهداری اتاق سرور وتجمیع کلیه سرورها وسامانه ها سازمان دراین مکان
   - اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی وزارت درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات
   - تهیه برنامه عملیاتی سالانه فناوری اطلاعات مطابق اسنادبالادستی وسیاستهای ابلاغی وزارت وتهیه گزارش عملکرد برنامه ها .
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   اداره منابع انسانی و پشتیبانی :
   -پیش‌بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیازبر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
   - اجرای قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام، طبقه‌بندی مشاغل و سایر وظائف تفویض شده
   -صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
   - بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
   - پیش‌بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسائل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
   -انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، تأسیسات، مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین
مجموع بازدیدها : 829,709
تعداد بازدید امروز : 567
آخرین به روزرسانی : 13:41  1398/02/30