X
شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰ ۱۸۰
چچ
معرفی خدمات حوزه صنعت

معرفی خدمات حوزه صنعت

دسترسی به کلیه اطلاعات مرتبط با خدمات حوزه صنعت در سه طبقه (خدمات مربوط به جواز تاسیس، خدمات مربوط به پروانه بهره برداری و سایر خدمات) در این بخش، امکان مشاهده شناسنامه خدمت، فلوچارت فرآیند و کارت فعالیت خدمات حوزه صنعت برای کلیه متقاضیان این حوزه فراهم گردیده است.

خدمات مربوط به بخش جواز تاسیس:

صدور جواز تاسیس:


خدمات مربوط به بخش پروانه بهره برداری:

صدور پروانه بهره برداری:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند - کارت فعالیت

اصلاح پروانه بهره برداری:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

ابطال پروانه بهره برداری:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

تغییر نام پروانه بهره برداری:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند


سایر خدمات:

ارائه سوخت به واحدهای صنعتی:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

انتخاب واحد نمونه صنعت:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

معرفی واحد تولیدی به بورس کالای ایران جهت خرید مواد اولیه پتروشیمی:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

نظارت و کنترل واحدهای تولید کننده و مصرف کننده پیش ساز:

شناسنامه خدمت - فلوچارت فرآیند

صدور مجوز استقرار محیط زیست

شناسنامه خدمت - کارت فعالیت

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.2740206718445
Query time: 0.53565788269043