X
۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۲ ۴۷
چچ

دستورالعمل اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سلامت

فعالیت های انسان در راستای توسعه، اثرات مختلفی بر محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی خواهد داشت. ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی ابزارهایی برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح پروژه ها و روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم هایی می باشند که حیات و تداوم زیست انسانها به آن وابسته است.
-
مرجع صادرکننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت
شماره: 1024
تاریخ تصویب: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
محدوده شمول: سازمان های تابعه، وابسته و بخش صنعت، معدن و تجارت
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 3.2266705830892
Query time: 2.5174129803975