X
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴ ۲۹
چچ

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

این قانون مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/07/1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/08/1388 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
-
مرجع صادرکننده: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۵ مهر ۱۳۸۸
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 4.1994285583496
Query time: 3.4950216611226